KOPIJ ZANDLOPER.

De kopij voor het volgende nummer graag inleveren uiterlijk MAANDAG 18 november Dit kan op het vertrouwde emailadres: kerkpkn@planet.nl.
In deze zandloper worden ook alle activiteiten rondom kerst opgenomen.
U kunt de kopij ook deponeren in de bus in de hal van De Rank.

Speelgoed gezocht voor de voedselbank
Uitnodiging bidstond
Gezocht: Tafellakens voor diverse activiteiten