KOPIJ ZANDLOPER.

De kopij  voor het volgende nummer graag inleveren uiterlijk MAANDAG 21 oktober a.s. Dit kan op het vertrouwde emailadres: kerkpkn@planet.nl.
U kunt de kopij ook deponeren in de bus in de hal van De Rank.

Speelgoed gezocht voor de voedselbank
Uitnodiging bidstond
Gezocht: Tafellakens voor diverse activiteiten