KOPIJ ZANDLOPER.

De kopij voor het maart nummer graag inleveren uiterlijk MAANDAG 23 MAART Dit kan op het vertrouwde emailadres: kerkpkn@planet.nl.
U kunt de kopij ook deponeren in de bus in de hal van De Rank.