KOPIJ ZANDLOPER.
De kopij  voor het volgende nummer graag inleveren uiterlijk MAANDAG 24 JUNI AS. Dit kan op het vertrouwde emailadres: kerkpkn@planet.nl.
U kunt de kopij ook deponeren in de bus in de hal van De Rank.
De kopij voor dit nummer is dan voor 2 maanden.
Speelgoed gezocht voor de voedselbank
Uitnodiging bidstond
Gezocht: Tafellakens voor diverse activiteiten