KOPIJ ZANDLOPER.

De kopy voor het februari nummer graag inleveren uiterlijk MAANDAG 20 JANUARI. Dit kan op het vertrouwde emailadres: kerkpkn@planet.nl.
U kunt de kopij ook deponeren in de bus in de hal van De Rank.

Speelgoed gezocht voor de voedselbank
Gezocht: Tafellakens voor diverse activiteiten