.KOPIJ ZANDLOPER.
De kopy voor het volgende nummer
graag inleveren uiterlijk
MAANDAG 20 MEI AS.
Dit kan op het
vertrouwde emailadres:
kerkpkn@planet.nl. U kunt de kopij
ook deponeren in de bus in de hal van
De Rank.
Speelgoed gezocht voor de voedselbank
Uitnodiging bidstond
FOTOALBUM alle activiteiten.
Gezocht: Tafellakens voor diverse activiteiten