KOPIJ ZANDLOPER.
De kopy voor het volgende
nummer graag inleveren uiterlijk
MAANDAG 25 MAART AS.
Dit kan op het vertrouwde
emailadres: kerkpkn@planet.nl.
U kunt de kopij ook deponeren
in de bus in de hal van De Rank.
Speelgoed gezocht voor de voedselbank
Uitnodiging bidstond
FOTOALBUM alle activiteiten.
Gezocht: Tafellakens voor diverse activiteiten