2020 Alweer een nieuw jaar, net als voorgaande jaren wordt er begin februari een nieuw  jaarspaarproject gelanceerd.
Dit jaar is er gekozen voor het volgende project:

Rostock
is een stad in het noordoosten van Duitsland. Het is de
grootste stad van de
deelstaat
Mecklenburg-Voor-Pommeren en telt ruim 200.000 inwoners. Rostock ligt in het noorden van Mecklenburg, aan de rivier de Warnow. Op 464 km afstand van deze kerk, ongeveer 5 uur rijden. Aan de monding van de Warnow ligt de haven van Rostock, die qua grootte, na Kiel en Lübeck, de derde Duitse Oostzeehaven is.
Rostock wordt voor het eerst genoemd in het jaar
1160. Deze plaats heeft in elk geval sinds 1218, maar waarschijnlijk al eerder, stadsrechten. Rostock was een lid van de Hanze, een samenwerkingsverband van handelaren en steden tijdens de middeleeuwen, en werd daarmee een rijke stad.

De universiteit van Rostock werd in 1419 gesticht, en is daarmee de oudste universiteit van Noord-Europa.

Eind
vijftiende eeuw
werd de tot dan toe onafhankelijke stad veroverd door de hertog van Mecklenburg. Door blijvende ruzies tussen de stad en de hertogen, en plunderingen, verloor de stad geleidelijk-aan haar macht. In de negentiende eeuw raakte Rostock weer in opkomst door een bloei van de scheepsbouw. In de jaren twintig van de vorige eeuw werden in Rostock de vliegtuigfabrieken van Heinkel gevestigd. Na de machtsovername door de Nationaal-socialisten werd de vliegtuigproductie sterk opgevoerd, en groeide de stad snel. In de Tweede Wereldoorlog werd de binnenstad door de geallieerden zwaar gebombardeerd, maar weer opgebouwd. Na de oorlog ging de groei door, in deze periode werd onder meer de zeehaven gebouwd, de belangrijkste zeehaven van de toenmalige DDR. Na de Duitse hereniging van 1990 verloor Rostock zijn bijzondere positie. Het inwoneraantal nam sterk af, vooral door emigratie naar het rijkere westen van Duitsland.
Na de Duitse hereniging van 1990 verloor Rostock zijn bijzondere positie. Het inwoneraantal nam sterk af, vooral door emigratie naar het rijkere westen van Duitsland. Na de hereniging zijn de scheepsbouw en de visverwerkende industrie in Rostock sterk afgenomen
Na de hereniging zijn de scheepsbouw en de
visverwerkende industrie in Rostock sterk afgenomen, wat tot grote werkloosheid leidde. De dienstensector (in het bijzonder callcenters) neemt daarentegen in omvang toe. Grootste werkgever is de Universiteit van Rostock.
 In Rostock zijn diverse rederijen gevestigd. De haven en bijbehorende sectoren ontwikkelen zich de laatste jaren.
Op wikipedia worden 24 bekende mensen genoemd die geboren zijn in Rostock. Ik ken alleen:
Joachim Gauck (1940), elfde Bondspresident van Duitsland (2012-2017)
Jan Ullrich (1973), wielrenner
André Greipel
(1982), wielrenner

PROJECT:In samenwerking met de Freie Evangelische Gemeinde (Nord) dragen zij bij aan gemeentestichting in deze sociaal wat zwakkere wijk. Zij delen hun leven simpelweg met de mensen in de wijk. Daarin zoeken ze naar mogelijkheden om het evangelie te leven en te delen.
Samen dienen ze deze buurt - een gemeenschap waar mensen worstelen met ontbering, verslaving en isolatie, waardoor het geloof twijfelachtig is geworden en naar de achtergrond is verdrongen of zelfs helemaal verdwenen.


Evershagen is een wijk met 17.000 inwoners. Gedurende de dagen van het communisme ontwikkelde dit voormalige dorp zich tot een levendige buurt met geïndustrialiseerde flatgebouwen. Er was echter een drastische bevolkingsafname na de hereniging van Duitsland zoals eerder aangegeven. Evershagen verlangt naar een sterke en vertrouwde gemeenschap. De familie Van Dijk en de Freie Evangelische Gemeinde werken aan een dergelijke gemeenschap, door wekelijkse evenementen te organiseren en lokale mensen aan te moedigen om actief deel te nemen aan de ontwikkeling van deze evenementen. Elke woensdag runnen ze het 'Café voor iedereen' op het marktplein - een pop-upcafé met gratis thee en koffie voor iedereen. Dit biedt mogelijkheden om gesprekken te beginnen en relaties te ontwikkelen - iedereen wordt uitgenodigd om mee te doen. Hun wekelijkse activiteiten omvatten ook voetballen met lokale tieners (door Gerrit) en het runnen van een peuterspeelzaal samen met het lokale gemeenschapscentrum (door Jorine). Het gebouw van waaruit zij werken heet Haltepunkt E. De E staat voor Evershagen. De visie is om een ​​liefdevolle en stabiele gemeenschap op te bouwen, waarin mensen vragen over God beginnen te stellen en ontdekken dat de plaatselijke kerk klaar is om met hen het leven en Christus' liefde te delen.Wij doneren via GZB, de Gereformeerde Zendingsbond. Het project is i.s.m. ECM, de European Christian Mission. De doelstelling van GZB is mensen te bereiken met het Evangelie, zodat mensen wereldwijd God leren kennen en groeien in geloof.www.gzb.nl en www.ecmnederland.nl  In de hal, op het kastje, staat het bekende geelgroene kistje. Deze maaltijd wordt u gratis aangeboden maar mocht u er iets voor over hebben, dan mag u een bijdrage deponeren in het kistje t.b.v. ons jaarspaarproject 2020. Van harte aanbevolen!!