Beste gemeenteleden,

Zoals u waarschijnlijk weet zijn de vergaderingen van de classis Emmen, door reorganisatie, verleden tijd.

Deze vergaderingen werden periodiek gehouden en daarbij werden afgevaardigden van de kerkenraad van alle gemeenten van de classis Emmen ( 17 in totaal) uitgenodigd.

Naast alle zakelijke en pastorale zaken die aan de orde kwamen was de onderlinge ontmoeting van groot belang.

In opdracht van de “oude classis” is er een stuurgroep opgericht, teneinde deze ontmoetingsavonden nieuw leven in te blazen.

Deze ontmoetingsavonden zijn in tegenstelling tot de “oude classis” bestemd voor alle geïnteresseerde gemeenteleden.

Wij zijn ervan overtuigd dat de onderlinge ontmoetingen tussen gemeente(leden) van zeer groot belang zijn voor “het kerk-zijn van de toekomst”.

De eerste ontmoetingsavond is gepland op woensdag 13 februari 2019 in de Ontmoetingskerk aan De Koepen 1 te Sleen.

De spreker van deze avond is ds. Jan Hommes de nieuwe classis predikant van de classis Groningen- Drenthe.

Graag nodigen wij u uit voor deze eerste ontmoetingsavond te Sleen.

We beginnen om 20.00 uur en de koffie staat vanaf 19.30 uur klaar.

Graag even doorgeven aan onderstaande personen ( huidige stuurgroep) met hoeveel personen u komt.

 

Ankie Dotinga Oosterhesselen; adotinga@live.nl

Ds. Jan van Breevoort Nieuw Amsterdam; jvanbreevoort@hotmail.com

Jan van Vondel Emmercompascuum; jvanvondel@hetnet.nl