GEZAMENLIJK  JEUGDWERK

Ook in september hebben we weer een jeugdkerk gehad, niet iedereen kon aanwezig zijn, deels doordat wij de datum niet goed hadden gepland en een paar zieken, die hadden afgezegd.

Het start thema voor dit winterseizoen is: Wat is het goede leven, dit hebben wij als eerste besproken aan de hand van vragen . Uit de Bijbel hebben wij Micha 6 vers 1 t/m 8 behandeld, ook hebben wij Deut. 30 vers 19 en 20 gelezen en besproken, God laat aan ons de keuze. Doen wij de goede keuze? Wij hebben ontdekt, dat een goed leven te maken heeft met onze houding richting God en richting de anderen. Wij willen hier de volgende keer over doorpraten, de volgende keer is op zondag 11 okt.

Als Jeugdraad, hebben wij samen met Gees, Aalden en Sleen overleg gehad, over de huidige situatie van de Corona periode. Een aantal activiteiten zijn niet doorgegaan. We hadden een nacht zonder dak willen organiseren in Schoonoord, voor de jongeren, maar helaas is dit niet doorgegaan en verplaatst naar het voorjaar van 2021.

Ook de buitenlandse reis is door de Corona crisis voorlopig uitgesteld, totdat het weer een beetje normaal wordt!!

Wel is er deze winter nog een binnen activiteit, die georganiseerd wordt. Nader bericht komt nog .

Jeugdkerk/Jeugdraad.