Gebed om de vrucht van de Geest

Heer, wij bidden U: Laat uw Geest ons leven doorstromen,

laat ons vruchtbare ranken in de wijnstok zijn.  

 Soms kunnen wij elkaar niet luchten of zien.

Wij bidden U: geef ons liefde.
 Soms zitten we in de put en vliegen we tegen de muren op.

Wij bidden U: geef ons blijdschap.

 Soms schelden we elkaar de huid vol, maken we ruzie, verklaren elkaar de oorlog.

Wij bidden U: geef ons vrede.

 Soms zijn we kortaangebonden, drammerig en driftig.

Wij bidden U: geef ons lankmoedigheid.

 Soms zijn wij nors, niet erg gastvrij en zelfs vijandig.

Wij bidden U: geef ons vriendelijkheid.

 Soms zijn wij schijnheilig. Soms zijn wij ronduit slecht.

Wij bidden U: geef ons goedheid.

 Soms komen we niet na wat we beloofden en laten we elkaar in de steek.

Wij bidden U: geef ons trouw.

 Soms zijn we hardleers, hardvochtig en hardnekkig.

Wij bidden U: geef ons zachtmoedigheid.

 Soms zijn we grenzeloos onvoorzichtig en hebben we onszelf niet meer in de hand.

Wij bidden U: geef ons zelfbeheersing.

 O God, laat de vrucht van de Geest overvloedig in ons groeien,

zodat mensen kunnen proeven dat Gij liefde zijt.

AMEN