6 augustus 2019:

Het afscheid van

Erika Zuur van der Laan.

Erika heeft na drie jaar in deze kerkdienst afscheid genomen als pastoraal werkster van onze gemeente.

Dit i.v.m. haar huwelijk en haar verhuizing naar Veenendaal.

Erika ging in deze dienst zelf voor.

In deze dienst wordt ze bedankt door Harry Wilting (voorzitter van de Kerkrentmeesters) er werd haar een map met zelfgemaakte stukjes, gedichten en/of herinneringen samen met een bos bloemen aangeboden als dank dat zij zich 3 jaar heeft ingezet voor de gereformeerde kerk van Schoonoord.

Na de dienst was er nog gelegenheid om met elkaar koffie te drinken in de Rank en persoonlijk afscheid te nemen van Erika.