Deze klok heeft lang geleden in de kerk of de
consistorie gehangen. Eind jaren 70 is hij op een
gemeenteavond verkocht. Wie kan ons wat meer vertellen
over deze klok? Waar heeft hij precies gehangen?
Wie kent het verhaal achter deze klok? Als u wat meer
weet kunt u het doorgeven aan een van de kerkrentmeesters.
Bij voorbaat dank!