NIEUWE WIJKINDELING:
Voor de volledigheid vermelden we hierbij nog even welke ouderling en diaken bij welk wijk hoort, na de bevestiging van 2 nieuwe ouderlingen.

Wijk 1: Ouderling: Mariska Oving
            Hennie Schans blijft hulpdiensten doen in deze wijk.

Wijk 2: Ouderling: Egbert Katerberg
            Diaken: Bettie Kuipers

Wijk 3:  Ouderling: Jennie Schepers
            Diaken: Arjan Eisses.

Wijk 4:  Ouderling: Wieger Schippers
            Diaken: Coby van Nee

Afbeelding met tekst, sport

Automatisch gegenereerde beschrijving
             

 

                                                                                  

Dankbaarheid!

Door de kracht van Uw liefde.

 

 Bedankt dat ik ouderling mocht zijn in wijk 2!
Bedankt dat ik welkom was op vele adresjes. Dat ik enorme steun en dankbaarheid mocht ervaren vanuit mijn wijk maar ook vanuit de gemeente.
Dat ik rijker ben geworden door alle bezoekjes en gesprekken.
Bedankt voor het vertrouwen, dat ik dit niet alleen mocht doen, maar samen met de gemeente, kerkenraad en natuurlijk niet te vergeten Gods onmisbare zegen en Geest!
Ik zou ieder gemeentelid aan willen raden om een periode ouderling en diaken te zijn. Het is een bijzonder intensieve taak maar je krijgt er zoveel voor terug!
Het was en het is nog steeds SAMEN kerk zijn!

            Ga maar met God,

            Hij zal met je meegaan,

            wij zullen als gemeente

            biddend om je heen staan!

 

Annie Bouwman.

Voor totaaloverzicht klik hier