woensdag 8 januari 's middags gezelligheidsclub
woensdag 8 januari bijeenkomst vrouwenvereniging
donderdag 9 januari RJO vergadering
maandag 13 januari repetitieavond Sola Gratia
woensdag 15 januari 's middags gezelligheidsclub
woensdag 15 januari Kerkrentmeestersvergadering
woensdag 15 januari repetitieavond Sola Fide
donderdag 16 januari 19.00 uur moment van gebed
donderdag 16 jan.      19.45 uur Kerkenraadsvergadering    
Vanaf  18 januari t/m 1 februari: Actie Kerkbalans 2020
zondag 19 januari Jeugdkerk.
maandag 20 januari repetitieavond Sola Gratia
maandag 20 januari inleveren kopij De Zandloper
woensdag 22 januari 's middags gezelligheidsclub
zondag 26 januari koffiedrinken na de dienst
maandag 27 januari repetitieavond Sola Gratia
woensdag 29 januari 's middags gezelligheidsclub
woensdag 29 januari repetitieavond Sola Fide
vrijdag 31 januari stamppotbuffet
maandag 3 februari repetitieavond Sola Gratia
woensdag 5 februari 's middags gezelligheidsclub
vrijdag 7 februari Sirkelslag: Landelijke spelavond voor de 
 jeugd in De Rank