AGENDA.

zondag 7 juli                   kinderdienst
zondag 7 juli                   jeugdkerk
zondag 14 juli                 tentdienst Zandloperdorpen in Zweeloo
zondag 28 juli                 koffiedrinken na de dienst.
zondag 11 augustus        koffiedrinken na de dienst
maandag 19 augustus     inleveren kopij De Zandloper
vrijdag 23 augustus         inleveren oud papier vanaf 16.00 uur
zaterdag 24 augustus     inleveren oud papier
zondag 25 augustus        koffiedrinken na de dienst


donderdag 29 augustus 19.00 uur bidstond
donderdag 29 augustus 20.00 uur kerkenraadsvergadering
woensdag 4 september vergadering kerkrentmeesters.